Werelderfgoed

Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan toekomstige generaties willen doorgeven. Dit kunnen zowel culturele als natuurlijke monumenten zijn of een combinatie van beide. Bekende voorbeelden zijn de Chinese Muur, de Grand Canyon in Verenigde Staten en de heilige berg Athos in Griekenland.

Nederland telt 13 werelderfgoederen

Werelderfgoed in Nederland

Nederland telt 13 werelderfgoederen. Bijvoorbeeld de Van Nellefabriek in Rotterdam, de Grachtengordel in Amsterdam en de Molens in Kinderdijk. In dit dossier leest u meer over de betekenis van de werelderfgoedstatus, de betrokken organisaties en over het werelderfgoed in Nederland.

Wat doet de RCE?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het Nederlandse werelderfgoedbeleid uit door:

  • het opstellen van voorbereidingsdossiers en coördineren van beheersplannen
  • samen te werken met de beheerders
  • samen met de Stichting Werelderfgoed.nl het publiek te informeren
  • contact te houden met UNESCO.

Zie ook de pagina Wie zijn betrokken bij het Nederlands werelderfgoed?