Kaart openheid en overbouwing in werelderfgoed

De Kaart openheid en overbouwing in werelderfgoed geeft aan in welke mate (delen van) diverse UNESCO-Werelderfgoederen open of overbouwd zijn.

Het gaat om aangewezen, genomineerde of voorlopig aangewezen Werelderfgoederen in Nederland, waarbij openheid en overbouwing voor het karakter relevant zijn:

  • Droogmakerij de Beemster
  • forten en vestingen van de Stelling van Amsterdam
  • de Romeinse Limes
  • de verboden kringen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie