Kaart openheid en overbouwing in werelderfgoed

De Kaart openheid en overbouwing in werelderfgoed geeft aan in welke mate (delen van) diverse UNESCO-werelderfgoederen open of overbouwd zijn.

Het gaat om vier  van de grootschalige werelderfgoederen in Nederland, waarbij openheid en overbouwing relevant zijn voor het in stand houden van de werelderfgoedwaarde.

  • Droogmakerij de Beemster
  • forten en vestingen van de Stelling van Amsterdam
  • de Romeinse Limes
  • de verboden kringen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De kaart geeft de situatie van 2017 weer, afgezet ten opzicht van de situatie in 2013.