Neder-Germaanse Limes nu ook Werelderfgoed

De voormalige grens van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland behoort sinds 27 juli tot de meest unieke gebieden in de wereld. Dat heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco besloten. Gisteren, 26 juli, werden de Koloniën van Weldadigheid en de Hollandse Waterlinies al aan de Werelderfgoedlijst toegevoegd. 

Minister Van Engelshoven: "De plaatsing van drie Nederlandse iconen op de Werelderfgoedlijst is een bijzondere waardering voor deze gebieden. Ik heb mogen zien wat deze gebieden te bieden hebben. Ook heb ik een gedeelte van de Limes zelf gewandeld. Dit is erfgoed waar Nederland trots op mag zijn. Het verbindt ons verleden met het heden. En ik ben blij dat we met plaatsing op de lijst ervoor zorgen dat deze gebieden nu en in de toekomst bewaard en toegankelijk blijven voor iedereen."

De Grenzen van het Romeinse Rijk

De noordelijke ‘Limes’ (het Latijnse woord voor grens) van het Romeinse Rijk liep tweeduizend jaar geleden dwars door Nederland, langs de Rijn. Om deze grens (onderdeel van de langere grens door Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) te beschermen, bouwden Romeinen hier onder andere wachttorens en legerkampen. Er zijn 19 vindplaatsen in Nederland en 25 in Duitsland, Nederland heeft de nominatie daarom ook namens Duitsland ingediend.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding] 

Opgraving van de palen van de Romeinse Limesweg aangelegd in 124-125 n.Chr. bij Valkenburg (ZH)
Beeld: ADC ArcheoProjecten
Opgraving van de palen van de Romeinse Limesweg aangelegd in 124-125 n.Chr. bij Valkenburg (ZH)

Archeologisch onderzoek op een rij gezet

De Romeinse Rijksgrens is de afgelopen 20 jaar vaak onderwerp van archeologisch onderzoek geweest. De resultaten en de opgedane kennis staan centraal in het nieuw uitgebrachte rapport ‘Romans on the waterfront. Evaluation of archaeological interventions (1997-2020) along the Dutch part of the Lower Rhine and Coastal Limes’.
Het rapport geeft een mooi overzicht en dient als uitgangspunt voor een met de Duitse collega’s op te stellen onderzoeksagenda over de Romeinse grens. Naast de Limes langs de Rijn worden in het rapport ook de versterkingen langs de Noordzeekust, de militaire installaties in en rond Nijmegen en de relatie met het voor- en achterland besproken.

Waardering uniek erfgoed in de wereld

Er staan nu in totaal 12 erfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Vermelding op de Werelderfgoedlijst is een internationaal teken van waardering. Het onderstreept dat dit monument als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd voor de wereldgemeenschap. Als je als land een erfgoed op de Werelderfgoedlijst hebt staan, dan hoort daar volgens het Werelderfgoedverdrag de internationale verplichting bij om dat erfgoed goed te beschermen en behouden voor volgende generaties.