Monumenten

Monumenten zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of door mensen aangelegde groene structuren, zoals parken. Deze worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. We wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren bij vergunningverlening, (her)bestemmingsplannen en restauraties.