Werelderfgoed in Nederland

De Nederlandse werelderfgoederen zeggen iets over Nederland en onze plek in de wereld. Nederland telt 10 werelderfgoederen en kent 3 thema’s: Nederland waterland, Nederland als burgersamenleving en Nederland als ontworpen land.

De 10 Nederlandse werelderfgoederen

  • Van Nellefabriek in Rotterdam (2014)
  • Grachtengordel van Amsterdam (2010)
  • Waddenzee (met Duitsland en Denemarken) (2009)
  • Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)
  • Droogmakerij De Beemster in Noord-Holland (1999)
  • ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998)
  • De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao (1997)
  • Molens van Kinderdijk-Elshout (1997)
  • Stelling van Amsterdam (1996)
  • Schokland en omgeving in de Noordoostpolder (1995)

Uitzonderlijke universele waarde (OUV)

De bijzondere en unieke waarde van ieder werelderfgoed is vastgelegd in het Statement of Outstanding Universal Values (OUV). De volledige beschrijving van het erfgoed en de uitzonderlijke universele waarde ervan staan (in het Engels) op de website van Unesco. Op de website van de RCE vindt u voor de Nederlandse werelderfgoederen Nederlandstalige samenvattingen.

Meer informatie

Op werelderfgoed.nl van de Stichting Werelderfgoed Nederland  is per werelderfgoedlocatie meer informatie te vinden.