Werelderfgoed in Nederland

De Nederlandse werelderfgoederen zeggen iets over Nederland en onze plek in de wereld. Nederland telt 13 werelderfgoederen.

De 13 Nederlandse werelderfgoederen

 • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker (2023)
 • Neder-Germaanse Limes (met Duitsland) (2021)
 • De Hollandse Waterlinies (2021) (Stelling van Amsterdam, in 2021 uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterlinie) 
 • Koloniën van Weldadigheid (met België) (2021)
 • Van Nellefabriek in Rotterdam (2014)
 • Grachtengordel van Amsterdam (2010)
 • Waddenzee (met Duitsland en Denemarken) (2009)
 • Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000)
 • Droogmakerij De Beemster in Noord-Holland (1999)
 • ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer (1998)
 • De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao (1997)
 • Molens van Kinderdijk-Elshout (1997)
 • Schokland en omgeving in de Noordoostpolder (1995)

Op werelderfgoed.nl van de Stichting Werelderfgoed Nederland is per werelderfgoedlocatie meer informatie te vinden.

Uitzonderlijke universele waarde (OUV)

De bijzondere en unieke waarde van ieder werelderfgoed is vastgelegd in het Statement of Outstanding Universal Values (OUV). De volledige beschrijving van het erfgoed en de uitzonderlijke universele waarde ervan staan (in het Engels) op de website van Unesco. Op de website van de RCE vindt u voor de Nederlandse werelderfgoederen Nederlandstalige samenvattingen.