Betekenis van vermelding op de Werelderfgoedlijst

Een vermelding op de Werelderfgoedlijst is vooral een internationaal teken van waardering voor het monument. Het is goed voor het toerisme en de economie van een land. Maar de status schept ook verplichtingen.

Verplichtingen

Net als andere landen die zijn aangesloten bij UNESCO heeft ook Nederland zich verplicht het werelderfgoed goed in stand te houden. Om dit aan te tonen moet een land elke zes jaar aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO doorgeven wat het heeft gedaan om het Werelderfgoedverdrag goed uit te voeren.Ook moet een land laten weten in welke staat van onderhoud het erfgoed verkeert. En wat het heeft gedaan om de bijzondere universele waarde van het erfgoed te behouden.

Gevarenlijst

Een slecht onderhouden monument kan het Werelderfgoedcomité tot 'Werelderfgoed in Gevaar' benoemen. Als een land slecht voor zijn werelderfgoed zorgt, dan komt het op de gevarenlijst. Het land moet dan elk jaar laten zien wat het heeft gedaan om de staat van onderhoud te verbeteren. Als er geen verbetering optreedt, schrapt het Comité het erfgoed van de Werelderfgoedlijst. Niet alleen nalatigheid brengt werelderfgoed in gevaar, ook oorlogen, aardbevingen of andere natuurrampen vormen risico's. De gevarenlijst is bedoeld als aansporing om erfgoederen te behouden. Zelf heeft het Werelderfgoedcomité een speciaal fonds voor deze bedreigde werelderfgoederen.

Ingrepen aan werelderfgoed

Verbouwingsplannen, restauraties of ruimtelijke ingrepen aan of rond het werelderfgoed moeten landen doorgeven aan het Werelderfgoedcomité. Dat beslist dan of het monument zijn waarde behoudt. Zet een land een plan toch door, dan kan het Comité het monument van de Werelderfgoedlijst afhalen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met het Duitse Elbedal waar een brug doorheen werd gebouwd. Om landen goed met werelderfgoed om te laten gaan zijn er hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een managementplan en Heritage Impact Assessment.