Internationaal

Nederland heeft een rijke historie en deelt een verleden met talloze landen over de hele wereld. We hebben internationale afspraken gemaakt om voor dit gedeelde erfgoed te zorgen. Ook nemen we deel aan internationale onderzoeksprojecten. De opgedane kennis zetten we in voor het duurzaam behoud en gebruik van ons erfgoed.

Verdragen en afspraken

Het internationaal erfgoedbeleid van Nederland, zoals opgesteld door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken, is gericht op het bevorderen van de instandhouding van Nederlands erfgoed in het buitenland. Ook de bescherming van erfgoed van anderen op Nederlands grondgebied wordt tot de taken gerekend. Daarvoor zijn internationale verdragen en afspraken gemaakt.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling

Om van elkaars kennis en expertise gebruik te maken is uitwisseling met de internationale vakgemeenschap onontbeerlijk. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe kennis werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met andere landen. 

Ingekleurde vlaggenkaart, boven titel in het Nederlands, Engels en Frans, waaronder zijn afgebeeld 220 vlaggen, genummerd, in de kleuren geel, wit, blauw, rood, zwart, groen, purper en grijs, onder verklaring in het frans in 22 kolommen (Engelse en Nederlandse verklaring bij de afbeeldingen).
Beeld: Rijksmuseum Amsterdam
Nieuwe Tafel van alle de Scheeps Vlaggen des Gehele Water-Waerelds op Nieus Vermeerdert en Verbeeterdt, I. Hasebroek, 1650 - 1700

De vlaggen zijn in detail te bekijken op de website van het Rijksmuseum:
Nieuwe Tafel van alle de Scheeps Vlaggen des Gehele Water-Waerelds.