Archeologie

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de bodem en onder water. Deze zichtbare en onzichtbare resten vertellen veel over hoe mensen vroeger leefden en werkten. Onze bodem is daarom een archief dat we willen bewaren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van OCW archeologische rijksmonumenten aan, verleent vergunningen bij bodemverstoringen, verstrekt subsidies voor instandhouding en beheert Archis, het archeologisch informatiesysteem. We geven ook advies, doen onderzoek en delen de opgedane kennis met anderen.

NAR en RAM

Nieuwsbrief archeologie

De digitale nieuwsbrief archeologie van de RCE informeert u over ontwikkelingen in het werkveld archeologie en verschijnt meerdere malen per jaar. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via de mailinglijst.