Indienen monument voor de Werelderfgoedlijst

Als een land een monument op de Werelderfgoedlijst wil hebben moet het eerst minimaal een jaar op de voorlopige lijst te staan. Daarna dient het land een verzoek in bij het Werelderfgoed comité. In dit verzoek staat waarom het monument van uitzonderlijke en onvervangbare waarde is voor de wereld. En hoe het monument beschermd, behouden en beheerd kan worden.

Procedure

Tussen verzoek en besluit zit ongeveer anderhalf jaar. Het Werelderfgoedcomité laat zich adviseren door:

  • International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) bij culturele monumenten
  • International Union for Conservation of Nature (IUCN) bij natuurlijke monumenten

ICOMOS of IUCN bezoekt het genomineerde erfgoed, kijkt of er meer gegevens nodig zijn en brengt vervolgens een advies uit. Het Werelderfgoedcomité beslist één keer per jaar of een voordracht op de Werelderfgoedlijst komt.

Evenwichtige Werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité streeft naar een evenwichtige werelderfgoedlijst. Op dit moment is de lijst niet in balans:

  • Er staan meer culturele dan natuurlijke erfgoederen op de lijst
  • Historische binnensteden en christelijk religieus erfgoed zijn oververtegenwoordigd
  • De meeste werelderfgoederen liggen in Europa

Voor meer evenwicht op de lijst is de Global Strategy opgesteld. Het doel van de Global Strategy is een betere balans tussen cultureel en natuurlijk erfgoed en een betere verdeling van het werelderfgoed over de wereld.

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO vraagt aan landen die al goed vertegenwoordigd zijn om terughoudend te zijn met voorstellen en om vooral typen monumenten voor te dragen, die nog niet of nauwelijks op de Werelderfgoedlijst staan.