Luchtfoto van de Kamerikse Nessen
Beeld: ©RCE

Landschap

De mens heeft het landschap in Nederland door de eeuwen heen naar zijn hand gezet. Het is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van deze leefomgeving, die nog altijd in ontwikkeling is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor het cultuurlandschap door veranderingen daarin te begeleiden. We onderzoeken daarvoor de geschiedenis, het karakter en de cultuurhistorische waarde van het landschap. Ook verlenen we subsidies voor het in stand houden van groen erfgoed. Zo blijft de geschiedenis van onze leefomgeving herkenbaar.