Copyright

Iedereen mag op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Hergebruik

Het recht op hergebruik geldt voor alle soorten informatie zoals teksten, rapporten, foto’s, grafieken en afbeeldingen. Het hergebruik geldt zowel voor commerciële als een niet-commerciële doelen.

Hergebruik is toegestaan tenzij:

  • via het copyrightteken (©) is aangegeven dat er op een foto wél copyright zit;
  • het gaat om content van derden. Controleer daarom altijd de afzender van documenten.

Beeldmateriaal

Wanneer beeldmateriaal van derden wordt gebruikt op deze website vermelden we de copyrighthouder en indien mogelijk de bron.

Wikimedia Commons

In geval van beeldmateriaal onder licensie van Wikimedia Commons vermelden we de auteur en de licensie met de afkorting, bijvoorbeeld "Beeld: ©Wikimedia Commons / Spider, CC BY-SA 3.0". Een overzicht van de licensies is terug te vinden op creativecommons.org.