Wie zijn betrokken bij het Nederlands werelderfgoed?

Bij het Nederlands werelderfgoed zijn betrokken:

 • de beheerders van de monumenten
 • Stichting Werelderfgoed.nl
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (natuurlijk erfgoed)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (cultureel erfgoed)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Directie Erfgoed en Kunsten
 • Nationale UNESCO Commissie

Beheerders van werelderfgoederen

De beheerder van een werelderfgoed zorgt ervoor dat het in goede staat blijft. Dat kan een particulier eigenaar, een stichting, een overheid of een combinatie hiervan zijn. Om de zes jaar rapporteren beheerders aan UNESCO hoe het monument ervoor staat. Daartoe houden ze alle veranderingen en maatregelen bij. Belangrijk is dat ze het werelderfgoed toegankelijk houden voor het publiek zonder de waarde aan te tasten.

Stichting Werelderfgoed.nl

De Stichting Werelderfgoed.nl brengt Nederlandse werelderfgoederen onder de aandacht van het grote publiek. Dat doet ze door:

 • samen te werken op het gebied van onderhoud en beheer
 • documentaires en lespakketten voor scholen te maken
 • op werelderfgoed.nl Nederlandse werelderfgoederen te promoten
 • te stimuleren dat beheerders van monumenten kennis delen.

Rijksoverheid

Verantwoordelijk voor het culturele werelderfgoed in Nederland is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het natuurlijke werelderfgoed valt onder de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samen bepalen ze het Nederlandse werelderfgoedbeleid.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het werelderfgoedbeleid uit door:

 • op te treden als coördinator werelderfgoed (formeel contactpunt/focal point voor het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs).
 • het opstellen van voorbereidingsdossiers en coördineren van beheersplannen
 • samen te werken met de beheerders
 • samen met de Stichting Werelderfgoed.nl het publiek te informeren.

Nationale UNESCO Commissie

De Nationale UNESCO Commissie adviseert de Nederlandse regering over het werelderfgoedbeleid. Haar taak is UNESCO, de overheid en beheerders van werelderfgoedmet elkaar te verbinden en UNESCO in Nederland bekend te maken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt de commissie.