Toekomst voor het Werelderfgoed Kinderdijk vastgelegd in samenwerkingsafspraken

Op 5 april is de samenwerkingsovereenkomst Werelderfgoed Kinderdijk getekend. Het is het slotstuk van een proces waarin provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden hun samenwerking bevestigen.

In de overeenkomst beschrijven zij hun verantwoordelijkheid, belang en ambitie voor het molengebied Kinderdijk. De samenwerking richt zich erop het gebied hét voorbeeld te laten worden van modern erfgoedbeheer. Arco Bikker, wethouder Molenlanden: “Het ontwikkelen van de toeristische trekpleister gaat daarbij hand-in-hand met het verbeteren van de leefbaarheid, het behoud van de beleving en de versterking van het eigen karakter van het gebied.” Ramon Pardo Kruidenier, wethouder Alblasserdam, vult aan: “Om ons woongebied leefbaar en het werelderfgoed bereikbaar te houden is goede samenwerking tussen alle partners noodzakelijk. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft enkel het kader. De goede samenwerking gaan we waarmaken, daar heb ik veel vertrouwen in.”

[Tekst gaat verder onder de foto]

Zeven personen aan een tafel die een overeenkomst tekenen
V.l.n.r: Marjorie Verhoek, Willy de Zoete, Mathieu Gremmen, Theo Seegers, Ramon Pardo, Peter Jan van Steenbergen, Arco Bikker

Kwaliteit gebied borgen

De overeenkomst heeft als doel om de toekomst van het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk te waarborgen en te versterken. Door samen te werken willen de partijen de kwaliteit van het gebied en de bezoekersbeleving verbeteren. En daarbij het gebied aantrekkelijker te maken en te houden voor toeristen én inwoners van Kinderdijk.

Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van provincie Zuid-Holland: “De provincie Zuid-Holland voelt bijzondere verantwoordelijkheid voor dit waardevolle en tegelijkertijd kwetsbare gebied. De molens van Kinderdijk spelen niet alleen een rol in het verhaal over de Alblasserwaard, maar ook over de historie van Holland. Samen met alle partners in het gebied voelen we de verantwoordelijkheid voor dit bijzondere werelderfgoed, waarbij samenwerking belangrijk is voor de toekomst van Kinderdijk en we de mondiale UNESCO Werelderfgoed erkenning kunnen blijven waarborgen.”

Marjorie Verhoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “Kinderdijk is een bijzonder UNESCO Werelderfgoed in Nederland omdat het een toonbeeld is van de eeuwige strijd tegen het water die we in Nederland voeren, met een uniek landschap en een watersysteem dat nog functioneert. Doordat het watersysteem nog altijd in gebruik is en de molens bewoond, maakt dit Kinderdijk tot ‘levend’ erfgoed en uniek in de wereld. De RCE draagt samen met de samenwerkingspartners de verantwoordelijkheid om dit unieke erfgoed te behouden. Hier zijn we ontzettend trots op.”

De bijzondere overeenkomst is een moderne bestuurlijke samenwerking die op nog niet veel plaatsen in Nederland en zelfs op niet veel plaatsen in de wereld succesvol is. Zo stelt ook de internationaal bekende professor Van der Borg uit Leuven in zijn onderzoek naar de draagkracht van het Werelderfgoedgebied.

Voor elke partij voordelen

Partijen verbinden zich aan de collectieve ambitie die in de toekomstplannen zijn vastgelegd, waarbij aan de samenwerking tevens spelregels zijn verbonden; zo worden toekomstplannen ook uitvoerbaar.

Elke partij profiteert van de samenwerking. Voor het waterschap is Kinderdijk een al meer dan 750 jaar werkende plek om het Hollands watermanagement van het heden, verleden en toekomst te tonen aan hun nationale en internationale gasten.

Mathieu Gremmen, heemraad Waterschap Rivierenland: “Niet alleen het verleden van waterbeheer is zichtbaar bij Kinderdijk, ook het heden en de toekomst. Waren de molens ooit nodig om het gebied leefbaar te houden, nu doen onze gemalen dat. En de tijd staat niet stil: wij automatiseren gemalen en nemen ingrijpende maatregelen om het watersysteem in de Alblasserwaard op orde te houden. Deze samenwerkingsovereenkomst helpt ons dit te blijven doen in dit unieke toeristische gebied.”

Voor de provincie en de RCE is Kinderdijk één van de kroonjuwelen, waar letterlijk alle opgaven van de provincie samenkomen: modern erfgoedbeleid, duurzame mobiliteit, waardevol toerisme en klimaatbestendige natuur- en landschapsontwikkeling. 

Peter-Jan van Steenbergen, directeur Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk: “SWEK is verzekerd van alle noodzakelijke steun om de vele honderdduizenden bezoekers een unieke ervaring te bieden en om bezoekersstromen die daarbij horen professioneel en zonder overlast te veroorzaken, in goede banen te kunnen geleiden.”