Veilig erfgoed

We willen van ons erfgoed genieten, het beleven en gebruiken. Tegelijkertijd willen we het ook doorgeven aan volgende generaties en beschermen tegen incidenten, calamiteiten, verval en onnodige veroudering. Veiligheidszorg, preventieve conservering en risicomanagement helpen om veilig en verantwoord met erfgoed om te gaan.

Veiligheidszorg

Helaas kan het gebeuren: als erfgoedbeheerder te maken krijgen met brand, diefstal, wateroverlast of vandalisme. Veiligheidszorg is gericht op dit soort ongewenste en plotselinge gebeurtenissen. Met veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na zo'n gebeurtenis, kunnen beheerders hun erfgoed beter beschermen.

Preventieve conservering

Ook de omgeving heeft invloed op het erfgoed. Vaak gaat het om 'slow risks': slijtage of schade door lichtinval en klimaat. Bijvoorbeeld verbleking of schimmelvorming. Met de juiste maatregelen kunnen beheerders deze vervalprocessen voorkomen en vertragen.

Risicomanagement

Wat zijn de grootste gevaren voor het erfgoed? En kiest u als erfgoedbeheerder voor verbetering van de veiligheidszorg? Of juist voor preventieve conserveringsmaatregelen? Een risicoanalyse kijkt naar alle bedreigingen, zowel plotselinge gebeurtenissen als langzame processen. In de analyse worden worden schadefactoren vergeleken op hun kans en effect. Als de prioriteiten duidelijk zijn, kunnen erfgoedbeheerders kosteneffectieve maatregelen treffen om de kans op waardeverlies te beperken.

De rol van de RCE

Bij de RCE werkt een aantal specialisten op het gebied van risico- en crisismanagement en preventie. Zij werken samen met erfgoedbeheerders, maar ook met de hulpdiensten, zoals brandweer, politie, defensie en met gemeenten en koepelorganisaties. Het doel is om deze doelgroepen bewust(er) te maken van risico’s voor het erfgoed. En om aandacht te vragen voor de juiste bescherming van monumentale gebouwen, waardevolle objecten en archiefstukken. Dit doet de RCE door symposia en studiedagen te organiseren, netwerken te creëren,  publicaties uit te geven en online informatie te bieden.