Risicomanagement

Risicomanagement helpt erfgoedbeheerders om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met risico’s. Risicobeheer is geen project met een begin- en einddatum. Elke verandering in de organisatie kan een nieuw risico introduceren. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, evenement of een nieuwe organisatorische of bouwkundige maatregel. Als erfgoedbeheerder moet  u steeds in de gaten houden of u nog op de juiste manier met risico's omgaat. En of veiligheidsmaatregelen nog voldoen aan de gestelde eisen.

Risico's en risicoanalyse

Risico is de kans op verlies van waarde. Waarde en toegankelijkheid van erfgoed worden voortdurend bedreigd door gebruik. Bijvoorbeeld door bewoning van monumenten, tentoonstelling van objecten, hanteren voor raadpleging en door instabiliteit en inwerking van de omgeving in depots. 

Na het vaststellen van de context helpt een risicoanalyse u de bedreigingen in kaart te brengen en te rangschikken. Zo kunt u prioriteiten stellen voor maatregelen op het gebied van behoud en instandhouding, preventieve conservering, veiligheidszorg, onderhoud, documentatie en registratie. Kijkend naar kosteneffectiviteit kunt u zo de meest geschikte maatregelen kiezen.

De 10 schadefactoren

De meeste methoden voor risicoanalyse in de erfgoedwereld maken gebruik van 10 schadefactoren.

Handboek Risicomanagement voor collecties

Het handboek Risicomanagement voor collecties beschrijft het volledige risicomanagementproces. Het helpt collectiebeheerders bij collectiebehoud en stelt hun in staat om met een eigen team een risicoanalyse uit te voeren. Het handboek:

  • beschrijft de methodiek in stappen
  • biedt instrumenten om een risicoanalyse uit te voeren
  • biedt achtergrondinformatie en kennis over 10 schadefactoren

Hoewel deze publicatie is geschreven voor collecties, is de methodiek ook goed toepasbaar op interieurs, gebouwd erfgoed en archeologische sites. Het boek behandelt de basiskennis van zowel preventieve conservering als veiligheidszorg