Wateroverlast

Hoe veilig zijn collecties, archieven en monumentale interieurs voor het water om ons heen? Erfgoedbeheerders moeten steeds meer rekening houden met de kans op overstroming of intense neerslag. Dit vraagt om een goede voorbereiding en maatregelen die de kans op overlast en schade aan het erfgoed beperken.

Water als vijand

Ruim de helft van Nederland bevindt zich in overstromingsgevoelig gebied: 29% ligt onder zeeniveau en nog eens 26% ligt binnen het overstromingsbereik van rivieren. Mede door de gevolgen van klimaatverandering neemt de kans toe dat erfgoed met water in aanraking komt. Tegelijkertijd is er in Nederland bij mensen en organisaties een laag bewustzijn als het gaat om waterbeheer, de gevolgen van wateroverlast en wat te doen als het toch zo ver komt. Omdat overstromingen zo weinig voorkomen bestaat het gevaar dat we ons geheel veilig wanen.

Wat te doen als erfgoedbeheerder?

Als erfgoedbeheerder heeft u een zorgplicht: het erfgoed in een zo goed mogelijke conditie bewaren voor volgende generaties. Zelfredzaamheid is daarin belangrijk en betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het in veiligheid brengen van het erfgoed. Dat houdt ook in dat u ‘uw’ erfgoed beschermt tegen water, ook al is de kans misschien klein dat uw erfgoed met water in aanraking komt. Aan het voorkomen van een overstroming kunt u als erfgoedbeheerder niets doen. Dat is de zorg en taak van de overheid. U heeft ook geen invloed op de weersomstandigheden. Maar het effect van een overstroming of wateroverlast op uw erfgoed is te verkleinen door voorbereid te zijn.