Symposia brand en water

Elk jaar organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een symposium over brand of water en cultureel erfgoed. Samen met erfgoedbeheerders en organisaties waarvoor erfgoed geen vanzelfsprekendheid is, zoals brandweer, politie, waterbeheerders, wisselen we kennis uit.

Brandsymposium 2021

Onderwerp van dit symposium was 'Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!’ Het vond online plaats op 9 december 2021 en werd georganiseerd door netwerkgroep Brandweer-erfgoed. 

Het symposium terugkijken kan via Brandsymposium 2021.

Verslagen

Van de meest recente water- en brandsymposia kunt u de verslagen terugvinden. Zodra bekend is waar en wanneer het volgende symposium plaatsvindt, leest u dat op deze website.