Symposia brand en water

Elk jaar organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een symposium over brand of water en cultureel erfgoed. Samen met erfgoedbeheerders en organisaties waarvoor erfgoed geen vanzelfsprekendheid is, zoals brandweer, politie, waterbeheerders, wisselen we kennis uit.

Van de meest recente water- en brandsymposia kunt u de verslagen terugvinden. Zodra bekend is waar en wanneer het volgende symposium plaatsvindt, leest u dat op deze website.