Veiligheidsregio's en erfgoed

Als zich een ramp of crisis voordoet die mogelijk impact heeft op een monument of collectie, kunt u als erfgoedbeheerder te maken krijgen met de veiligheidsregio. U vindt hier uitleg over hoe de veiligheidsregio’s werken, wat er in een Regionaal Risicoprofiel staat en wat u als erfgoedbeheerder verder moet weten. Ook biedt de RCE aanknopingspunten om erfgoed binnen de eigen veiligheidsregio onder de aandacht te brengen.