Preventieve conservering

Preventieve conservering is erop gericht om verval en verlies van erfgoed te voorkomen of te beperken, zonder in te grijpen op het materiaal, uiterlijk of de constructie van objecten. In de praktijk gaat het vooral over het voorkomen en vertragen van vervalprocessen waarbij de schade op (lange) termijn toeneemt.

Dit soort vervalprocessen komt voor bij de schadefactoren licht, verontreiniging, klimaat, ongedierte en trillingen. Zo kan teveel licht leiden tot een verbleekt object. En kan een gebarsten paneel het resultaat zijn van een te droge omgeving.

Schade door gebeurtenissen

Preventieve conservering gaat niet over schade door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, vandalisme, schokken of vallen. Die schadefactoren vallen onder veiligheidszorg.

Publicaties