RCE Incidententeam

Het RCE Incidententeam komt in actie nadat een incident schade aan een rijksmonument heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ingestort dak door een omgevallen boom, brandschade of diefstal van bouwfragmenten of koperen leidingen. Het team bestaat uit bouwkundigen en architectuurhistorici van de RCE.

Bezoek van het RCE Incidententeam

Meldingen van incidenten komen op verschillende manier terecht bij het Incidententeam. Bijvoorbeeld via de media, via het alarmeringssysteem van de brandweer of doordat een gemeente de RCE benadert. Wanneer een rijksmonument schade heeft, legt het Incidententeam altijd contact met de desbetreffende gemeente. Afhankelijk van de ernst van het incident bezoekt iemand van het team het pand.

Vervolgschade voorkomen

Het contactmoment heeft als doel de eigenaar, gemeente en de andere betrokkenen te adviseren over maatregelen die vervolgschade kunnen voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • ondersteunen van muren en vloeren (stutten, schragen en stempelen)
  • opruimen en veiligstellen van onderdelen
  • bescherming tegen inregenen (zeil)
  • plaatsen van hekwerk (met name voor de veiligheid en om diefstal van bijzondere onderdelen te voorkomen)

Protocol

Het Incidententeam werkt volgens een vast protocol. Daarin staan de stappen die het team en de regio-adviseurs nemen nadat een monument getroffen is door een incident.

Schade gezien?

Heeft u schade aan uw rijksmonument? Of heeft u gezien dat een rijksmonument schade heeft opgelopen door brand, water, extreem weer, dieven of vandalen? Neem dan contact op met de RCE.