RCE Incidententeam

Het RCE Incidententeam komt in actie wanneer een incident of calamiteit schade aan een rijksmonument heeft veroorzaakt.

Incidententeam

Het incidententeam wordt ingezet bij incidenten en calamiteiten met aanzienlijke schade of als er na een incident op korte termijn vervolgschade is te verwachten of op basis van de verkregen informatie vanuit de gemeente. 

Het doel van het incidententeam is om eigenaren te adviseren over maatregelen om vervolgschade aan het rijksmonument en haar monumentale waarden te voorkomen. Dit advies wordt uitgebracht richting de gemeente als bevoegd gezag.

Schade

Als er weinig schade is aan het rijksmonument en haar monumentale waarden of als er geen maatregelen tegen vervolgschade getroffen hoeven te worden, komt het incidententeam niet in actie. Ook verval en schade voortvloeiend uit de klimaatproblematiek vallen buiten de inzet van het incidententeam. In dit geval wordt de zaak, afhankelijk van de schade, opgepakt door de regioadviseurs van de RCE of wordt u doorverwezen naar de gemeente.

DICE

We registeren alle incidenten, samen met de verkregen informatie, in onze Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Met de informatie over alle incidenten signaleren we trends en publiceren we over passende preventiemaatregelen.

Schade gezien?

Heeft u schade aan uw rijksmonument? Of heeft u gezien dat een rijksmonument schade heeft opgelopen? Neem dan contact op met de RCE.