Voorbereid zijn op calamiteit of crisis

Een calamiteit plan je niet. Het gebeurt onverwachts. En meestal op momenten zoals in het weekend of ’s nachts. Hoe snel komt iemand dan in actie? Dat hangt af hoe goed u bent voorbereid.

Voor, tijdens en na

Een calamiteit kent een fase van voor, tijdens en na. Als er nog niets aan de hand is, bestaat de aandacht voor integrale veiligheidszorg uit het opstellen, evalueren en updaten van plannen en procedures. Bijvoorbeeld een calamiteitenplan, ontruimingsplan en CHV-plan. Ook opleiden en oefenen horen bij een goede voorbereiding. Net als zorgen voor draagvlak, commitment en bekendheid binnen de organisatie.

Zodra een calamiteit optreedt, leidt dit tot het in werking stellen van de plannen. Iedereen in – en betrokken bij - de organisatie moet weten wat hij of zij moet doen. 

Na een calamiteit wilt u als organisatie zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie waarin de bedrijfscontinuïteit geen gevaar meer loopt. En waarbij vervolgschade wordt beperkt. Nazorg is daarin belangrijk.

Publicaties