Subsidie herbestemming

U kunt momenteel geen aanvraag herbestemmingssubsidie meer indienen omdat de indieningstermijn (jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november) is gesloten. Het aanvraagportaal is alleen geopend voor het doorgeven van wijzigingen in de aanvraag. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Onderzoek, verduurzaming en wind- en waterdichtmaatregelen

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

  • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
  • verduurzaming: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.