€ 2.5 miljoen subsidie voor herbestemmen van monumenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar totaal € 2,5 miljoen aan subsidie toegekend om de herbestemming van monumenten te stimuleren. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Oude scheepswerf aan een rivier
Beeld: © S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)
De Scheepswerf Van Duijvendijk BV in Krimpen aan den IJssel is een van de monumenten die herbestemmingssubsidie ontvangt

De herbestemmingssubsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Binnen de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het wind- en waterdicht houden van een gebouw dat leeg staat. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Deze subsidie kan ook aangevuld worden met een bedrag voor een onderzoek naar verduurzaming.

Op 28 februari 2022 heeft iedereen die vorig jaar een aanvraag voor de herbestemmingssubsidie, het besluit ontvangen. In totaal kwamen 455 subsidieaanvragen bij de RCE binnen, waaronder 28 voor wind- en waterdichtmaatregelen.

Van alle aanvragen is 64% gehonoreerd. 19% is afgewezen omdat de aanvraag niet compleet was óf omdat deze niet voldeed aan de vereisten. Het ging hier onder andere om woonhuizen die uitgesloten zijn van subsidiëring. 17% van de aanvragen voor herbestemmingsonderzoek is afgewezen wegens uitputting van het budget.

De verdeling van de financiële middelen gebeurt volgens de regels die in de regeling zijn vastgelegd. Het budget was ontoereikend om alle subsidieaanvragen voor herbestemmingsonderzoek te kunnen honoreren. Echter voor het treffen van tijdelijke maatregelen werd het subsidieplafond niet bereikt. Het restbudget voor deze wind en waterdicht maatregelen is daarom toegevoegd aan het budget voor een herbestemmingsonderzoek.