Verantwoorden herbestemmingssubsidie

U heeft een positieve subsidiebeschikking ontvangen. In de beschikking leest u wanneer de subsidie beschikbaar komt. Ook vindt u hier hoe u subsidieverantwoording moet afleggen als dat van toepassing is op uw situatie.

Hoe leg ik verantwoording af?

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag, zijn er vereisten voor het indienen van een verantwoording. Deze kunt u vinden in de subsidiebeschikking die u ontvangen heeft.

Vereisten per ontvangen subsidiebedrag

De subsidie wordt achteraf vastgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Minder dan € 25.000

Is uw subsidie lager dan € 25.000 dan hoeft u geen verantwoording af te leggen. De beschikking vermeldt alleen het tijdstip waarop het onderzoek uiterlijk moet zijn afgerond. In het geval van een wind- en waterdicht-subsidieaanvraag het tijdstip waarop de werkzaamheden uiterlijk zijn afgerond.
Wel is het mogelijk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed na afloop steekproefsgewijs controleert of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.

€ 25.000 tot € 35.000

Als de subsidie tussen de € 25.000 en € 35.000 bedraagt, dan kunt u binnen 13 weken na het tijdstip van afronding een aanvraag tot vaststelling indienen. Met onderstaande prestatieverklaring kunt u aangeven of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de subsidieverplichtingen is voldaan. U ontvangt de vaststelling in het jaar na afloop van de werkzaamheden.