Hoeveel aanvragen kan ik indienen?

Bij monumenten is vaak sprake van een samenhangend complex van gebouwen, zoals kloosters en fabrieken.

U kunt de subsidie dan ook mogelijk gebruiken voor een onderzoek, en aanvullend daarop een verduurzamingsonderzoek of wind- en waterdichtmaatregelen van

  • alle gebouwen
  • 1 of meer gebouwen,
  • 1 of meerdere zelfstandige onderdelen van het monument

In geval van onderzoek is dit handig als u het complex in delen en verspreid in de tijd wilt herbestemmen.

Onderzoek

U kunt voor 1 complex dat uit meerdere gebouwen of zelfstandige onderdelen bestaat maximaal drie subsidieaanvragen indienen. U kunt zelf bepalen op hoeveel gebouwen of zelfstandige onderdelen van het complex elk van deze aanvragen betrekking heeft.

Ook kan een aanvraag betrekking hebben op meerdere monumenten. Zoals voor een samenhangend onderzoek naar meerdere kerken in een regio.

Aanvraag voor een zelfstandig onderdeel

Een zelfstandig onderdeel is elke zelfstandig bouwkundige eenheid. Een zelfstandig bouwkundige eenheid is een bouwwerk dat in zowel constructief als functioneel opzicht te onderscheiden is van de naastgelegen bouwwerken. Dat wil zeggen dat het geheel bouwkundig gescheiden moet zijn van aangrenzende bebouwing, een eigen toegang moet hebben en afzonderlijk te gebruiken moet zijn. Dit is nader uitgelegd in het Informatieblad Zelfstandig onderdeel. Anders dan bij de SIM geldt voor kerktorens dat deze alleen een zelfstandig onderdeel zijn als deze kerktorens aangemerkt kunnen worden als een zelfstandig bouwkundige eenheid.

Wind- en waterdichtmaatregelen

Als sprake is van een samenhangend complex kunt u voor dat complex maximaal twee subsidieaanvragen indienen. Elk van deze aanvragen kan dan een of meerdere gebouwen of zelfstandige onderdelen omvatten. Per aanvraag gelden maximum- en minimumbedragen. U kunt er uiteraard ook voor kiezen één aanvraag in te dienen.