Gewijzigde omstandigheden

Heeft u de subsidiebeschikking ontvangen en zijn intussen de omstandigheden veranderd?

  • Blijkt de technische staat van uw monument slechter dan voorzien?
  • Is het pand veranderd van eigenaar?
  • Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd?
  • Wijkt u af van het ingediende plan?

De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Geeft daarom deze veranderingen zo snel mogelijk door aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met het Meldingsformulier gewijzigde omstandigheden.