Volgorde van toekenning

Wanneer het jaarlijkse budget voor de subsidie niet voldoende is voor de vele aanvragen, geldt een voorrangsregeling.

Onderzoek en Verduurzamingsonderzoek

Bij deze aanvragen is de volgorde:

  1. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die eigenaar zijn van monumenten. Deze organisaties zijn op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten aangewezen.
  2. Overige eigenaren van monumenten.
  3. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die belang hebben bij de herbestemming van een monument maar geen eigenaar zijn.
  4. Overige belanghebbenden bij de herbestemming van een monument.

Wind- en waterdichtmaatregelen

Bij deze aanvragen is de volgorde

  1. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die eigenaar zijn van het monument.
  2. Overige eigenaren van monumenten.

Belanghebbenden komen niet voor subsidie voor het wind- en waterdicht maken in aanmerking.

Voorrang laagste begroting

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang.