Herbestemmingssubsidie aanvragen

U kunt jaarlijks vanaf 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen.

Dit jaar kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Dat kan met het digitale subsidieportaal. Het portaal leidt u stapsgewijs door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Bovendien kunt u in het portaal de vereiste bijlagen uploaden. Zo weet u zeker dat u uw aanvraag compleet verstuurt.

Online aanvragen

Met het digitale subsidieportaal kunt u subsidie online aanvragen. Hierin kunt u uw aanvraag voorbereiden en deze vanaf 1 oktober 2019 verzenden. Het systeem leidt u in stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. U voorkomt hiermee dat uw aanvraag incompleet is en dat u nog documenten moet nasturen en de afhandeling vertraging oploopt. In de digitale module heeft u soms een machtigingsformulier of een formulier medeondertekening nodig.

Inloggen met DigiD of eHerkenning

U vraagt de subsidie online aan met behulp van DigiD (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven). Zorg dat u uw inloggegevens ruim voor de tijd beschikbaar hebt.

Voor bedrijven: kies bij het aanvragen van een eHerkenning-account betrouwbaarheidsniveau 2 van het eHerkenningsmiddel.

Bijlagen voor aanvraag onderzoek herbestemming

 • Beschrijving van de problematiek van de herbestemming en de te onderzoeken mogelijkheden tot herbestemming, met een mededeling over het tijdstip waarop het onderzoek is afgerond.
 • Offerte of kostenraming onder vermelding van naam of datum.
 • Verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening 

Bijlagen voor aanvraag wind- en waterdichtmaatregelen

 • Globale beschrijving van de staat waarin het monument verkeert.
 • Overzichts- en detailfoto’s of tekeningen: foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de structuur van het monument en de gebreken,
 • daarop gebaseerd activiteitenplan: hieruit moet blijken op welke plaats aan, op of bij het monument en op welke wijze en binnen welke termijn de tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd.
 • Begrotingsmodel: opgave van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd en een offerte of een begroting volgens de Stabu.
 • Actueel onderzoeksrapport van het monument of een daarmee gelijk te stellen document of de mededeling dat
  • een aanvraag om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is ingediend.
  • een interactief of procesgericht onderzoek is ingediend.
 • Verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening.