Herbestemmingssubsidie aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de indieningstermijn is gesloten.

Via het subsidieportaal kunt u alleen nog wijzigingen insturen.

Ga naar het subsidieportaal.

Online aanvragen

Met het digitale subsidieportaal kon van 1 oktober tot en met 30 november subsidie online aangevraagd worden. Het systeem leidt u in stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. U voorkomt hiermee dat uw aanvraag incompleet is en dat u nog documenten moet nasturen en de afhandeling vertraging oploopt. In de digitale module heeft u soms een machtigingsformulier of een formulier medeondertekening nodig.

Inloggen met DigiD of eHerkenning

U vraagt de subsidie online aan met behulp van DigiD (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven). Zorg dat u uw inloggegevens ruim voor de tijd beschikbaar hebt.

Voor bedrijven: kies bij het aanvragen van een eHerkenning-account betrouwbaarheidsniveau 3 van het eHerkenningsmiddel.

inloggegevens DigiD (opnieuw) aanvragen
Inloggegevens eHerkenning (opnieuw) aanvragen

Bijlagen voor aanvraag onderzoek herbestemming

 • Beschrijving van de problematiek van de herbestemming en de te onderzoeken mogelijkheden tot herbestemming, met een mededeling over het tijdstip waarop het onderzoek is afgerond.
 • Offerte of kostenraming onder vermelding van naam of datum van het onderzoek naar herbestemming.
 • Verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening.

Indien er ook subsidie wordt gevraagd voor een verduurzamingsonderzoek:

 • Offerte of kostenraming onder vermelding van naam en datum van het verduurzamingsonderzoek.
 • Een bouwhistorisch rapport indien de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken reeds zijn onderzocht en zijn vastgelegd in een rapport.

Bijlagen voor aanvraag wind- en waterdichtmaatregelen

 • Globale beschrijving van de staat waarin het monument verkeert.
 • Overzichts- en detailfoto’s of tekeningen: foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de structuur van het monument en de gebreken,
 • daarop gebaseerd activiteitenplan: hieruit moet blijken op welke plaats aan, op of bij het monument en op welke wijze en binnen welke termijn de tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd.
 • Begrotingsmodel: opgave van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd en een offerte of een begroting volgens de Stabu.
 • Actueel onderzoeksrapport van het monument of een daarmee gelijk te stellen document of de mededeling dat
  • een aanvraag om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is ingediend.
  • een interactief of procesgericht onderzoek is ingediend.
 • Verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening.