De Ploeg gebouw in Bergeijk, een herbestemd rijksmonument

Herbestemming

Herbestemming betekent dat een bestaand pand een andere functie krijgt. Zo komt het niet leeg te staan en het wordt niet gesloopt; het krijgt een tweede leven. 

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden de laatste jaren vaker tot leegstand van vastgoed, waaronder ook monumentale gebouwen. Vooral religieus erfgoed (zoals kerken en kloosters), industrieel erfgoed en historische boerderijen hebben hiermee te maken en dus ook met herbestemming.

Rol van de Rijksdienst bij herbestemming

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) probeert op verschillende manieren de herbestemming van leegstaande monumenten te bevorderen.

We geven advies over en doen onderzoek naar leegstand, herbestemming en bijvoorbeeld nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen. Dit doen we vanuit onze reguliere taken en vanuit speciale programma's. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals het Nationaal Restauratie Fonds. De opgedane kennis delen we met mensen die panden willen herbestemmen via onder andere publicaties, symposia en contactdagen.

Meer lezen over het onderwerp herbestemming kan via het menu bovenaan deze pagina. Informatie over herbestemmingssubsidies (de wind- en waterdichtregeling en onderzoek) hebben we in een apart onderwerp op deze website gezet.