Waar kan ik herbestemmingssubsidie voor inzetten?

De herbestemmingssubsidie kunt u gebruiken om de mogelijkheden van herbestemming zo breed mogelijk te verkennen met een haalbaarheidsonderzoek of interactief of procesgericht onderzoek. Om het verduurzamen van het monument verder te stimuleren wordt het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek subsidiabel gesteld in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek.

Daarnaast kunt u de subsidie inzetten voor het toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.

Haalbaarheidsonderzoek

Hiermee kunt al bij de start van de herbestemming snel zicht krijgen op bijvoorbeeld:

  • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die daar het best bij passen.
  • de bouwkundige staat van het monument.
  • de mogelijke nieuwe functies van het monument. Dit kan met een onderzoek naar potentiële functies en gebruikers, zoals een marktverkenning, bureauonderzoek, een vlekkenplan of ontwerpschetsen ter inspiratie.
  • de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Hiermee krijgt u een globaal beeld van noodzakelijke investeringen of inzicht in de toekomstige exploitatie.

Interactief of procesgericht onderzoek

Een onderzoek kan ook interactief zijn of te maken hebben met het proces. Het gaat dan bijvoorbeeld om een interactief ontwerpatelier of om evenementen zoals een publieksmanifestatie, om bijvoorbeeld omwonenden te betrekken, een ideeënprijsvraag, of een meervoudige ontwerpopdracht.

Duurzaamheidsonderzoek

Het verduurzamingsonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden om het monument te verduurzamen in de verschillende herbestemmingsscenario's zoals isolatie, energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Verduurzamingsonderzoeken worden alleen subsidiabel gesteld als ze aanvullend zijn op een haalbaarheidsonderzoek. Doelstelling is namelijk om eigenaren vroeg in het herbestemmingsproces kennis te laten maken met de mogelijkheden die er zijn om hun monument te verduurzamen. De verwachting is dat daardoor meer eigenaren hun monument bij de herbestemming ervan zullen verduurzamen.

Noodmaatregelen ter bescherming van weersinvloeden, instorting en verzakking

U kunt herbestemmingssubsidie aanvragen voor alle noodmaatregelen die een gebouw beschermen tegen verval, wanneer u serieus werk maakt van herbestemming van het pand.

Dat is wanneer u binnen deze regeling subsidie hebt aangevraagd voor het doen van onderzoek naar herbestemming dan wel dat er een dergelijk onderzoek de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om tijdelijke en sobere maatregelen, zoals

  • het dichttimmeren van kapotte ramen
  • het oplappen van dakbedekking
  • noodafdichtingen met zeilen of golfplaten
  • het ontstoppen van hemelwaterafvoeren
  • het stutten van aangetaste constructies

Herstel, restauratie en regulier onderhoud vallen niet onder de regeling.