Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Jaarlijks is bijna € 3,4 miljoen beschikbaar voor de regeling, waarvan € 2,19 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,5 miljoen ten behoeve van verduurzamingsonderzoeken en € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Onderzoek dan wel verduurzamingsonderzoek

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000 en in aanvulling daarop ten hoogste € 4.000 per aanvraag voor een verduurzamingsonderzoek. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld 1

Een monument (of een complex) bestaat uit 11 zelfstandige bouwkundige eenheden (of 11 monumentale objecten). Bent u aanvrager voor dat monument (of complex) dan kunt u maximaal 3 aanvragen indienen.

Aanvraag 1 heeft bijvoorbeeld betrekking op 2 zelfstandige bouwkundige onderdelen, aanvraag 2 op 6 zelfstandige bouwkundige onderdelen en aanvraag 3 op 3 zelfstandige onderdelen.

Voor een samenstel van monumenten waarvoor 3 aanvragen worden ingediend, is dus maximaal € 52.500 aan subsidie mogelijk (3 x (70% van € 25.000)).

Rekenvoorbeeld 2

Het haalbaarheidsonderzoek kost € 30.000 en het verduurzamingsonderzoek € 3.000. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria dat € 20.000 van het haalbaarheidsonderzoek subsidiabel is en het verduurzamingsonderzoek volledig subsidiabel is. U ontvangt € 16.100 subsidie. Dat betekent dat u € 16.900 zelf dient te financieren.

Wind- en waterdichtmaatregelen

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 50.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld

De kosten voor het wind- en waterdicht maken bedragen € 60.000. Tweederde deel van de kosten is subsidiabel. Dat is € 40.000. U ontvangt € 28.000 subsidie (70% van € 40.000). € 32.000 moet u zelf financieren.