Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Jaarlijks is € 2,4 miljoen beschikbaar voor de regeling, waarvan € 1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken en € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Onderzoek

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld 1

Een monument (of een complex) bestaat uit 11 zelfstandige bouwkundige eenheden (of 11 monumentale objecten). Bent u aanvrager voor dat monument (of complex) dan kunt u maximaal 3 aanvragen indienen.

Aanvraag 1 heeft bijvoorbeeld betrekking op 2 zelfstandige bouwkundige onderdelen, aanvraag 2 op 6 zelfstandige bouwkundige onderdelen en aanvraag 3 op 3 zelfstandige onderdelen.

Voor een samenstel van monumenten waarvoor 3 aanvragen worden ingediend, is dus maximaal € 52.500 aan subsidie mogelijk (3 x (70% van € 25.000)).

Rekenvoorbeeld 2

Het haalbaarheidsonderzoek kost € 30.000. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria dat € 20.000 hiervan subsidiabel is. U ontvangt € 14.000 subsidie. Dat betekent dat u € 16.000 zelf dient te financieren.

Wind- en waterdichtmaatregelen

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 50.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld

De kosten voor het wind- en waterdicht maken bedragen € 60.000. Tweederde deel van de kosten is subsidiabel. Dat is € 40.000. U ontvangt € 28.000 subsidie (70% van € 40.000). € 32.000 moet u zelf financieren.