Advies vóór een aanvraag omgevingsvergunning, tijdens het voortraject

Voordat een omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend, kan een eigenaar van een gebouwd of een aangelegd (groen) rijksmonument contact zoeken met het loket vergunningen van de gemeente of een omgevingsdienst. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert de wettelijke adviestaak uit namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (artikel 4.32 lid 1 Omgevingsbesluit). U kunt als gemeente of omgevingsdienst in het voortraject al een advies vragen aan de RCE, het zogenaamde preadvies.

Het eerste contact tussen de eigenaar en de gemeente of een omgevingsdienst is het moment om de wensen van de eigenaar centraal te stellen. Dit moment leent zich goed voor het uitwisselen van kennis en informatie. Aan de hand van de opgave kunt u de eigenaar informatie geven over de bescherming, monumentale waarde, restauratiekwaliteit, de mogelijkheden voor het wijzigen of herstellen van een rijksmonument en het proces van vergunningverlening.

Als vergunningverlener, bouwaccount- of casemanager bij een gemeente of een omgevingsdienst bewaakt u het proces van de vergunningverlening. Controleer in het Rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) aanleg beschermd is als rijksmonument. Betrek de erfgoed-collega binnen uw organisatie (indien van toepassing) bij alle vormen van overleg in het voortraject. Heeft u geen erfgoed-collega? Doe dan een beroep op de kennis bij het Steunpunt Cultureel Erfgoed in uw provincie.

Bekijk in onderstaande wegwijzer wanneer en hoe u de RCE om advies kunt vragen tijdens het voortraject.

Wegwijzer advies RCE gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten (voortraject)