Omgevingsvergunning

Voor het verbouwen of restaureren van een gebouwd rijksmonument is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Een vergunning is ook nodig voor bepaalde werkzaamheden aan panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. De omgevingsvergunning is een vergunning voor veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving.

Monumentenvergunning voor archeologische rijksmonumenten

Gaat het om werkzaamheden aan een archeologisch rijksmonument, dan is meestal een monumentenvergunning nodig. Soms moet er naast de monumentvergunning ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij bouw-, aanleg-, of sloopwerkzaamheden.

Rol van de RCE

Wanneer de omgevingsvergunning een gebouwd of aangelegd rijksmonument betreft, is de gemeente bij bepaalde ingrepen verplicht om advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (die adviseert namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hierna: RCE). De monumentenvergunning voor archeologische rijksmonumenten wordt door de RCE verleend.

De RCE adviseert niet op omgevingsvergunningaanvragen voor activiteiten met betrekking tot beschermde stads- of dorpsgezichten, tenzij de gemeente hier om vraagt.

In dit onderwerp

U vindt hier meer informatie over de vergunning, de aandachtspunten met betrekking tot rijksmonumenten en de aanvraagprocedure (regulier of uitgebreid).