Wegwijzer gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten

Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de (wettelijke) adviestaak van de minister van OCW voor gebouwde of aangelegde (groene) rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De wegwijzer laat zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen.