Monumenten aanwijzen en afvoeren

Bescherming van waardevolle objecten in Nederland

Veel mensen uit binnen- en buitenland genieten van monumentale gebouwen, historische steden en van bijvoorbeeld het unieke terpenlandschap in Nederland. Door dit erfgoed te beschermen kunnen ook toekomstige generaties er plezier aan beleven. Op dit moment zijn er ongeveer 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten in Nederland.

Rietveld Schröderhuis is rijksmonument én UNESCO Werelderfgoed
Het Rietveld Schröderhuis is een rijksmonument én UNESCO Werelderfgoed

Wat doet de RCE?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bevoegdheid om rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet aan te wijzen en af te voeren uit het rijksmonumentenregister. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. Daarvoor is beleid opgesteld en zijn procedures uitgeschreven. In dit onderwerp vindt u hierover meer informatie.