Brandveiligheid in kerken - bewust in 5 stappen

Brand in kerkgebouwen levert materiële en financiële schade op, maar ook is er vaak verdriet over het verlies van het gebouw. Probeer brand daarom te voorkomen of te beperken. En als er toch brand ontstaat, handel dan direct en regel goede nazorg. Deze 5 stappen helpen u daarbij. 

Dit stappenplan is een digitale vertaling van de poster Brandveiligheid in kerken

Brandveiligheid in kerken: bewust worden-zijn-doen in 5 stappen

Druk op de + om per stap te lezen wat u kunt doen voor, tijdens en na een brand in kerkgebouwen.

Colofon

De poster Brandveiligheid in kerken is tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), Museum Catharijneconvent (MCC), Donatus, Broshuis Consultancy en met ondersteuning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).