Wegwijzers advies omgevingsvergunning

Deze wegwijzers voor gemeenten en omgevingsdiensten geven informatie over de (wettelijke) adviestaak van de minister van OCW voor gebouwde of aangelegde (groene) rijksmonumenten en archeologische rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De twee wegwijzers laten zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen.