Wegwijzer advies omgevingsvergunning

Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de (wettelijke) adviestaak van de minister van OCW voor gebouwde of aangelegde (groene) rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De wegwijzer laat zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen.

Informatie over de omgevingsvergunning voor rijksmonumenten na inwerkingtreding van de Omgevingswet is te vinden op de pagina Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.