Crisisbewust in 5 stappen

Voorbereid zijn op een crisis, klein of groot, kan schade aan erfgoed voorkomen of beperken. Met een goede voorbereiding weet u ook hoe te handelen tijdens en na een crisis. De 5 stappen-aanpak helpt u hierbij.

In de voorbereidende fase kunt u al veel organiseren: denk aan een het maken van een calamiteitenplan, het samenstellen van een crisis- en collectiehulpverlenings-team (CHV) , en oefenen. Ook inzetten op een duurzame samenwerking met bijvoorbeeld organisaties uit uw omgeving, collega-instellingen en hulpdiensten kan veel opleveren. 

Dit stappenplan is een digitale vertaling van de poster Crisisbewust worden-zijn-doen in 5 stappen

Colofon

De poster Crisisbewust is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie en Blue Shield Nederland.

Crisisbewust worden-zijn-doen in 5 stappen

Druk op de + om per stap te lezen wat u kunt doen voor, tijdens en na de crisis.