Voorbereid bij calamiteiten en crisis. Handreiking crisisorganisatie in collectiebeherende instellingen

Deze brochure geeft aanbevelingen over hoe collectiebeherende instellingen zich kunnen voorbereiden op calamiteiten en crisis.

Crisissituaties

Een uitslaande brand in het archief, langdurige stroomuitval, een aanslag in de ontvangsthal: het zijn scenario’s waar niemand graag bij stilstaat. Toch is het belangrijk om over dit soort crisissituaties na te denken en een plan te hebben als het een keer misgaat. Deze brochure laat stap voor stap zien hoe dat in zijn werk gaat.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016