Handreiking Diefstal in archieven

Deze handreiking biedt archieven en bibliotheken praktische informatie over de omgang met diefstal.

Bijzondere documenten uit archieven en bibliotheken kunnen veel waard zijn. Archiefinstellingen krijgen hierdoor soms te maken met diefstal  en verduistering. Door bezoekers, maar ook door eigen medewerkers. Hoe kunt u diefstal binnen uw archief voorkomen? En wat doet u als er toch documenten worden ontvreemd? De publicatie biedt aanwijzingen voor veiligheidszorg, een checklist gericht op preventie en een draaiboek bij diefstal en verduistering.

Colofon

Projectleider: Renate van Leijen (RCE)
Tekst: Paula Velthuijs-Bechthold (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed), Theo Vermeulen (Koninklijke Bibliotheek) en Angela Dellebeke (Nationaal Archief)
Redactie: GemRedactie; Hanna Pennock (RCE)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015