Poster Waterbewust worden-zijn-doen in 5 stappen

Deze infographic helpt erfgoedbeheerders hun erfgoed en collecties te beschermen tegen water. De waterposter is ook als Engelstalige infographic beschikbaar.

Veiligheidsplan

De Waterposter laat door middel van vijf stappen zien wat een erfgoedbeheerder kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch zijn dit scenario’s om serieus rekening mee te houden. Nederland grenst voor het grootste deel aan water en meer dan de helft van het land bevindt zich in een overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast treedt door de klimaatverandering steeds vaker extreme regenval op. De kans dat erfgoed met water in aanraking kan komen, neemt dan ook toe.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016