Poster Brandveiligheid in kerken - bewust in 5 stappen

Brand in kerkgebouwen levert materiële en financiële schade op, maar ook is er vaak verdriet over het verlies van het gebouw. Probeer brand daarom te voorkomen of te beperken. En als er toch brand ontstaat, handel dan direct en regel goede nazorg. Deze poster helpt het kerkbestuur, de vrijwilligers en andere betrokkenen in 5 stappen brandbewust te worden.

Deze poster is gemaakt voor A2 formaat. 
Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen bij onze Infodesk via de button onderaan deze pagina.
Een online 'vertaling' van de poster staat op de pagina Brandveiligheid in kerken.

Colofon

De poster Brandveiligheid in kerken is tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), Museum Catharijneconvent (MCC), Donatus, Broshuis Consultancy en met ondersteuning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).