Evacuatie van collecties

Bij een calamiteit kan het noodzakelijk zijn om (een deel van) uw gebouw te ontruimen. Eerst moeten aanwezige mensen (bezoekers en medewerkers) in veiligheid worden gebracht. Als de collectie gevaar loopt, behoort evacuatie van de objecten tot de opties.

De aard van de calamiteit bepaalt of en wanneer kan worden geëvacueerd. Is er nog tijd, bijvoorbeeld bij een dreiging van hoogwater? Is de crisis volop aan de gang maar zijn bepaalde collectiestukken nog te beredderen? Of dient de collectie in veiligheid te worden gebracht omdat het gebouw nat is geworden? Alles hangt er dan ook vanaf of u het gebouw nog in mag.

Evacuatieplan opstellen

Evacuatie kan op twee manieren: hogerop in het gebouw zelf, of buiten het gebouw. De collectie evacueren is een grote stap, niet zonder risico’s. Daarom dient van tevoren goed te worden nagedacht wat dit voor uw organisatie betekent. Dit zodat een evacuatie gecoördineerd verloopt. Beschrijf dit in het collectiehulpverleningsplan en benoem in ieder geval:

  • welke voorwerpen uit de collectie als eerste moeten worden gered
  • een duidelijke rolverdeling
  • de instructies voor het hanteren van de objecten

Een hulpmiddel bij het maken van een evacuatieplan is het hoofdstuk over evacuatie (p. 47-53 en bijlagen) in de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan.

Herstelplan

Hoe sneller de eerste herstelwerkzaamheden starten, des te kleiner is de kans op vervolgschade. Ook hierbij zijn duidelijke instructies van groot belang. Het hoofdstuk herstelplan (p. 54-58 en bijlagen) in de Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan geeft tips voor het opstellen van een herstelplan.

Stichting Salvage

Na een brand of explosie kan de brandweer de stichting Salvage oproepen. Stichting Salvage werkt voor de verzekeraars en heeft connecties met gespecialiseerde bedrijven. Alleen de bevelvoerder van de brandweer kan besluiten om Salvage op te roepen. Wanneer iemand anders dan de brandweer de brand geblust heeft, is het verstandig om de brandweer alsnog te bellen. Alleen dan kan het voorrijden een medewerker van Salvage (gedeeltelijk) worden vergoed. 

Gespecialiseerde calamiteitendiensten

Het is ook mogelijk om als collectiebeheerder zelf afspraken te maken met gespecialiseerde calamiteitendiensten, of daar een abonnement af te sluiten. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het beredderen van collecties en archieven. Het Landelijk Contact van Museumconsulenten biedt een lijst van gespecialiseerde bedrijven.