Laboratoriumonderzoek

Om erfgoed te kunnen begrijpen, waarderen, behouden en ontwikkelen is kennis nodig. Daarmee kunnen we vragen beantwoorden over de makelij van objecten en inzicht krijgen in het verval van materialen en in de betekenis van objecten. De methoden, technieken en strategieën die we ontwikkelen om zorgvuldig met erfgoed om te gaan, komen voort uit onderzoek.

Uw erfgoed is onze zorg

Op deze pagina's vertellen we meer over het erfgoedbrede onderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert in zijn Rijkserfgoedlaboratorium. We beschrijven hier ook met welke onderzoeksvragen erfgoedbeheerders bij ons terecht kunnen, en welke weg zo'n verzoek vervolgens aflegt.