Onderzoek en advies op aanvraag

Erfgoedprofessionals en erfgoedbeheerders van musea, archieven, bibliotheken en monumenten kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanvraag indienen voor (laboratorium)onderzoek en advies.

De vraag kan gaan over materiaal, makelij, samenstelling, gebruikssporen, verval en conservering van objecten en materialen. En het kan de volle breedte van het erfgoed betreffen: van kunst en design tot (natuur)historische collecties, van archeologische voorwerpen tot monumenten en interieurs, van archieven en bibliotheken tot mobiel erfgoed.

Indienen onderzoeksvraag

Het is mogelijk om via het aanvraagformulier onderzoek en advies een goed omschreven vraag, voorzien van beeldmateriaal, digitaal in te dienen. Bij individuele vragen of problemen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Op het onderzoek en advies op aanvraag, uitgevoerd door medewerkers van het Rijkserfgoedlaboratorium, zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

Ter verkenning kunt u contact opnemen met het Rijkserfgoedlaboratorium in Amsterdam. Als het een archeologisch onderzoek betreft gaat u te rade bij dhr. Bertil van Os of dhr. Hans Huisman in Amersfoort.

Het onderzoeksteam bespreekt uw aanvraag. Als het verzoek in behandeling wordt genomen neemt een van onze specialisten contact op met een voorstel voor onderzoek en maakt afspraken over planning en eventuele kosten.