Onderzoeksteams

De onderzoeksgroep van het Rijkserfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is interdisciplinair en bestaat uit natuurwetenschappers, kunsthistorici en restauratoren. Zij onderzoeken hoe objecten zijn gemaakt, hoe die veranderen door de tijd heen en wat de prognose voor verandering in de toekomst is.

Kennis ontwikkelen en delen

De onderzoekers nemen ook deel aan nationale en internationale onderzoeksprojecten en ontwikkelen daarin algemeen toepasbare kennis en methodieken. De opgedane kennis zetten we in voor het duurzaam behoud en gebruik van ons erfgoed.

Onderzoek en advies op maat

Op aanvraag van erfgoedbeheerders geven onze onderzoekers advies of onderzoeken ze een object of probleem. Hoe u zelf zo’n onderzoek kunt aanvragen staat op de pagina Onderzoek en advies op aanvraag.