Lab op pad

Onder de naam Lab op pad slaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een brug tussen wetenschap en kunst en cultuur. Met onderzoeksapparatuur uit het Rijkserfgoedlaboratorium wordt in musea door het hele land onderzoek verricht naar objecten uit hun collecties. Museumbezoekers kunnen het onderzoek op locatie volgen en vragen stellen.

De relevantie van wetenschap voor het behoud van cultureel erfgoed, van schilderij tot archeologische vondst, is bij een groot publiek niet bekend. Terwijl (natuur)wetenschappelijk onderzoek antwoord kan geven op vragen als: Is dit schilderij inderdaad in de zestiende eeuw gemaakt? Die briefopener, is die wel van mammoetivoor, zoals de schenker destijds beweerde? En klopt het dat deze deurklinken echt uit de art nouveau-tijd stammen?

Tweejarig project

Om iedereen kennis te laten maken met de rol die onderzoek speelt bij cultureel erfgoed, ontwikkelde de RCE het project Lab op pad. Laboratoriumspecialisten pakken hun apparatuur op en gaan ermee naar acht musea in Nederland. Andere musea uit de betreffende regio kunnen hierbij aanhaken. Dit project start in het najaar van 2021 en duurt twee jaar.

Infographic van het project Lab op pad. Er worden diverse apparatuur en technieken simpel uitgelegd.

De apparatuur en technieken die de onderzoekers bij hun bezoek aan musea gebruiken hebben we in een Infographic (Pdf) gezet.