Europees netwerk bevordert erfgoedwetenschap

Erfgoedwetenschap richt zich op het beter begrijpen, behouden en het duurzaam gebruiken van erfgoed. Vandaag gaat de website E-RIHS live, de nationale tak van het gelijknamige Europese platform. Het doel is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het netwerk van kennis en expertise. E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is coördinator van E-RIHS.nl.

Het netwerk is opgericht om cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken. Een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven werken erin samen. Het Europese E-RIHS consortium (www.E-RIHS.eu) omvat verschillende nationale samenwerkingen van erfgoedinstellingen in oprichting, waaronder E-RIHS Nederland.

Beter toegankelijk

Nederlandse partners worden uitgenodigd toe te treden tot het netwerk van verschillende erfgoeddomeinen, om daarmee de integratie in het wetenschappelijk onderzoek naar erfgoed te bevorderen. Doel is om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit het roerende erfgoed, monumenten en archeologie beter op elkaar af te stemmen, zowel op nationaal als Europees niveau. E-RIHS.nl wil vóór 2023 een nationaal consortium hebben opgericht.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Schilderij van Piet Mondriaan, de Victory Boogie Woogie, met blauw, geel en rode rechthoekige vlakjes, met daarvoor een apparaat dat onderzoek naar het verfoppervlak doet.
Tussen 2006 en 2008 werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het schilderij Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan, als casestudy binnen het EU-ARTECH programma.

Onderzoek naar erfgoedobjecten

Het onderzoek naar erfgoedobjecten in Nederland is omvangrijk en divers. Binnen E-RIHS.nl ligt het accent op de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en bronnenonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het delen van onderzoeksgegevens voor schilderijen, het ontwikkelen van databases voor archeologie, of het identificeren van historisch glas in gebouwen of plastic objecten voor restauratie en preventieve conservering.

Projecten E-RIHS.nl

Tijdens de oprichtingsfase stelt het Ministerie van OCW financiële middelen ter beschikking om de infrastructuur en het kennisnetwerk van E-RIHS.nl te versterken. In 2020 zijn vier projecten van start gegaan. Deze richten zich vooral op het roerende erfgoed. In de komende jaren volgen er meer. Voor 2021 ligt het accent op het archeologische domein en voor 2022 op het gebouwde erfgoed.

Via de website www.E-RIHS.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen en is het mogelijk in te schrijven op een nieuwsbrief die binnenkort verschijnt.