Brandschadewiel

Het brandschadewiel is een handig hulpmiddel met informatie over brandpreventie en het voorkomen van brandschade aan collecties en gebouwen.

Het brandschadewiel is voor € 7,50 te bestellen bij Gelders Erfgoed. De tekst van het brandschadewiel is ook hieronder te lezen.

Brandschadewiel

Disclaimer

Het brandschadewiel is een samenwerking van het Landelijk Contact van Museumconsulenten  (LCM) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit het veld. Het biedt algemene richtlijnen. Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor een adequaat integraal veiligheidsplan dat toegespitst is op de eigen situatie. Het LCM en de RCE aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de wijze van toepassing van het brandschadewiel.

© Landelijk Contact Museumconsulenten en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011.