Waterschadewiel

Het waterschadewiel geeft informatie over hoe te handelen bij waterschade. Iedereen moet in staat zijn de tips op te volgen. Bespreek deze informatie zo vaak mogelijk met medewerkers en wacht niet tot er een noodsituatie is.

Waterschadewiel - voorkant

Bij overstroming, lekkage, brand, storm of door gesprongen leidingen kan water schade aan objecten en archieven veroorzaken, of deze vernietigen. Het waterschadewiel bevat acties en informatie over eerste hulp en tips voor specifieke collecties.

Volg de acties en tips zo snel mogelijk op, bij voorkeur binnen 48 uur na het optreden van de gebeurtenis, anders is het vaak te laat. Blijf wel goed nadenken en handel niet roekeloos. Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw, en erkende specialisten en restauratoren voor de veiligheid van uw collectie.

Digitaal beschikbaar

Het waterschadewiel zelf is niet meer te verkrijgen. De tekst is in 2015 geactualiseerd en als pdf-versie te downloaden.